AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

苍兰诀
8/10 by 39 users
Title:Love Between Fairy and Devil
Genre: Drama, Sci-Fi & Fantasy
First Air Date: 2022-08-07
Last Air Date: 2022-08-29
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 36
Runtime: 45 min
Overview: This drama is adapted from the novel of the same name by Jiu Lu Fei Xiang, which focuses on the story of the angsty love between the arrogant big devil Dong Fang Qing Cang and the soft and cute little fairy Xiao Lan Hua. The goddess of the Pixin tribe was exterminated by the demon Dongfang Qingcang (played by Dylan Wang), and was reborn as a low-ranking fairy in the heavenly realm ten thousand years later. In order to gain freedom, Dongfang Qingcang has to sacrifice the soul of Xiao Lan Hua to lift the spell seal on his body. In the process, this devil who has broken his love and desperation falls in love with the gentle and lovely Xiao Lan Hua.
Stars: Yu Shuxin (Xiao Lanhua), Dylan Wang (Dongfang Qingcang), Zhang Linghe (Chang Heng), Joe Xu (Rong Hao), Cristy Guo (Chidi Nuzi), Charles Lin (Shang Que), Wang Yueyi (Dan Yin), Hong Xiao (Jie Li), Zhang Chenxiao (Xun Feng), Cheng Zi (Die Yi), Zhao Simei (Tao Shu), Zhang Bozhi (Nanyou-jun), Liu Boxiao (Chief of Xi Lan Tribe), Peng Bo (Li Yuan), Jia Chi (Yun Zhong), Huang Xinyao (Yu Lin), Yutong Pu (Pa Shanhu), Zhao Bin (Lao Yuezun), Li Xizi (Beiyou-jun)